Till nyhetsarkivet

Ett hus blir till

Stegen fram till inflyttningen i ett nytt hus är många och de flesta av de stegen märks inte för omvärlden. Det handlar om tomträtt, markanalyser, arkitektritningar, detaljplan och mycket mera, innan byggkranen kan börja lyfta material.


I senaste Vi i SKB berättar vi att långt innan det går att börja fundera på vilken grundläggningsmetod som kommer att behövas, så måste man vara säker på att få bygga på platsen. Ibland hittas mark i redan etablerade bostadsområden, ibland bygger man på helt ny mark, oftast i stadens ytterområden. Initiativ till ett bygge tas ibland av enskilda företag, ibland av kommunen.

Vissa steg kan ta lång tid

Finns det mark att bygga på så följer analyser av vad som går att bygga där, varefter ritningar till huset tas fram och detaljplan antas. De stegen kan ta lång tid. Man stämmer också av behovet av allmänna ytor och kommunal service och ansöker om bygglov. Efter ytterligare några steg blir det byggstart.

Äntligen kan man se att det är bygge på gång. Nu blir det grundarbeten, innan man reser husets stomme, väggar och tak. Därpå återstår mycket arbete på insidan innan huset är färdigt. Sedan är det slutkontroll och byggnadsnämnden utfärdar slutbesked om att byggnaden får tas i bruk. Till sist är det så dags för hyresgästerna att flytta in.

Mycket mer om den långa vägen från mark till hus hittar du i artiklar i de två senaste numren av Vi i SKB, som i 15 steg berättar utförligt om allt som krävs för att vi ska kunna bygga kooperativa hyresrätter.

Här kan du läsa Vi i SKB

Bygget av kvarteret Docenten, taget uppifrån byggkranen

Just nu växer kvarteret Docenten på höjden. Foto: SKB

2020-07-20