Till nyhetsarkivet

Enkät till SKBs köande medlemmar

Fredag den 5 september mejlas en enkät ut till SKBs köande medlemmar som fyllt 18 år och som har en mejladress registrerad hos SKB.
tangentbordVi frågar bland annat vad våra kömedlemmar känner till om SKB som förening och vilka förväntningar de har på föreningen. Att fylla i undersökningen tar högst fem minuter.

Svaren kommer att användas som en del i underlaget för utvecklingen av SKBs demokratiska organisation.

I årets vårnummer av SKBs medlemstidning Vi i SKB fanns en artikel om enkäten. Läs artikeln »

Parallellt med enkäten till SKBs köande medlemmar genomför vi även en enkät bland SKBs hyresmedlemmar. Resultatet av de två enkäterna presenteras på SKBs hemsida under senhösten 2014 samt i Vi i SKBs vårnummer år 2015.

Det är undersökningsföretaget AktivBo som genomför enkäterna på uppdrag av SKB.