Till nyhetsarkivet

”En hållbar lösning”

Bostadsminister Per Bolund blir intervjuad i vårnumret av Vi SKB och berättar att han ser positivt på kooperativa hyresrätter.

– Det är en ekonomiskt och socialt hållbar lösning som kommer att få ta en större plats i framtiden. Många vill ha fler alternativ att välja mellan och alla har inte råd att köpa en bostad, säger bostadsminister Per Bolund i Vi i SKB.

En viktig del av hans uppdrag är att se till att många nya bostäder byggs i Sverige. Per Bolund anser att det är bra med initiativ där människor aktiverar sig kring kooperativa boendeformer för att bygga nytt.

– Bostadssituationen är svår för många människor. Därför är det bra att det finns flera olika boendealternativ. Efterfrågan är stor, och fler aktörer behöver få möjlighet att bygga mer. Regelverk, finansiering och upplåtelse av kommuners mark behöver ses över. Jag kommer att jobba hårt för att minska bostadsbristen, lovar han.

Text: Elisabeth Krogh

Läs hela intervjun i vårnumret av Vi i SKB

Finansmarknads-, bostads- och konsumentminister, samt biträdande finansminister Per Bolund

Finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

2019-05-03