Till nyhetsarkivet

En god och hållbar idé

Att värna om och ta ansvar för miljö, samhälle och ekonomi är inget nytt för oss. Som evighetsförvaltare finns det hållbara perspektivet naturligt förankrat i organisationen och har så funnits sedan starten 1916. Hållbarhetsrapporten berättar om ett integrerat arbete.

SKBs senaste hållbarhetsrapport redovisar högt ställda målsättningar inom områdena en sund ekonomi, ett grönt ansvar och en aktiv samhällsbyggare. Miljöklassade fastigheter, socialt ansvarstagande i närområdena och gröna obligationer är några exempel på aktuella åtgärder i en mer än 100-årig verksamhet.

– SKBs hållbarhetsarbete är en ständigt pågående och väl förankrad process där våra fokusområden utgår från fem av FNs globala mål för hållbar utveckling, säger vd Eva Nordström. Förra året minskade vi bland annat energianvändningen, kopplade nära 40% av skuldportföljen till hållbar upplåning och tack vare egna fastighetsskötare i alla våra kvarter, fortsatte vi att arbeta för trygghet och trivsel tillsammans med de boende.

Vi brukar säga att långsiktighet och hållbarhet är en del av SKBs DNA – på riktigt. Läs gärna mer i SKBs hållbarhetsrapport

Barn leker på gården i kvarteret Tältlägret

Kvarteret Tältlägret var det första av SKBs kvarter att bli certifierad Miljöbyggnad. Hållbarhetsrapporten berättar om målsättningarna efter ytterligare fem års arbete. Foto: Karin Alfredsson

2020-06-02