Till nyhetsarkivet

El producerad av vind och vatten

Som ett led i SKBs miljöarbete är den fastighetsel vi köper till 100 procent producerad av vind och vatten.
Detta har vi nu fått ett intyg på av den elleverantör SKB anlitar sedan årsskiftet 2013/2014.

Det handlar alltså om fastighetselen, det vill säga den el som används för till exempel belysning i trapphus och källare, hissar, ventilationsfläktar och dylikt.

Elen är producerad av 25 procent vind och 75 procent vatten. Vi har även tidigare haft fastighetsel producerad av vind och vatten men det är första gången vi har fått ett intyg på att så är fallet.