Till nyhetsarkivet

Effektivare energianvändning gör skillnad

SKB arbetar hela tiden med att minska energianvändningen, eftersom det bidrar till en hållbar utveckling, samt sparar pengar för både hyresmedlemmar och föreningen. 2021 var vår energianvändning 23 procent lägre än 2007. Målet är att bli ännu bättre.

– Vi har sedan många år arbetat aktivt med att göra energianvändningen i våra befintliga fastigheter ännu mer effektiv. Nu har vårt arbete om möjligt blivit ännu viktigare och vi tar självklart det rådande energiläget på största allvar, säger vd Ingrid Gyllfors.

SKBs större projekt för energieffektivisering görs ofta vid stambyten och fasadrenoveringar, medan löpande effektivisering och optimering sker i den ordinarie förvaltningen. Exempel är byte av fönster, injusteringar, tilläggsisolering samt installation av mer energieffektiv belysning och blandare.

Högpresterande nybyggnation

Vid nybyggnation är välisolerade ytterväggar, energifönster och energieffektiva installationer viktiga delar. Vi använder värme från spillvatten, har LED-belysning och installerar bergvärme och solceller där det är möjligt.

– Vår strävan är att certifiera alla byggnader i nya kvarter enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Miljöbyggnad är ett system för klassning och certifiering av byggnader, där ett viktigt fokusområde är just energihushållning. För att uppnå nivå Silver måste en byggnad prestera en bra bit över lagens krav och existerande rekommendationer, berättar vd Ingrid Gyllfors.

Målet är att SKBs totala energianvändning år 2030 ska vara 30 procent lägre jämfört med år 2007.

Vad kan jag göra själv?

Som boende så kan du påverka genom att förändra det egna beteendet i vardagen. Det handlar om att till exempel tvätta fulla maskiner, duscha kortare tid, möblera så att värmen kan cirkulera bra i lägenheten och släcka lampan i de rum där det är tomt. Du hittar fler tips i Grönt boende.

Värmeåterviningssystem i SKB-fastighet

Värmeåtervinning är ett av många sätt att minska klimatpåverkan hos en fastighet. Foto: baraBild

2022-10-07