Till nyhetsarkivet

Effektiv minskning av fastigheternas klimatpåverkan

Energianvändningen för uppvärmning minskar med minst 30 % per år när vi installerar värmeåtervinningssystem i äldre fastigheter. Värmeåtervinning ger en omedelbar minskning av fastigheternas klimatpåverkan, eftersom de behöver mindre fjärrvärme.

– I SKBs fastigheter bygger vi om befintliga frånluftsystem till frånluftssystem med återvinning, så kallade FX-system, berättar Johan Jarding, fastighets- och utvecklingschef. Då återanvänds den varma luften på väg ut från lägenheterna för att värma vattnet som går ut i lägenheternas radiatorer.

Just nu pågår arbete med nytt värmeåtervinningssystem i kvarteret Skarpbrunna med 153 kooperativa hyresrätter på Eriksbergsåsen i Botkyrka och planering pågår för kvarteret Stångkusken på Östermalm.

– Många fastighetsägare skulle aldrig genomföra investeringen då återbetalningstiden är lång, men långsiktighet är ju en självklar del av SKBs evighetsförvaltning, säger Johan Jarding.

Installation av värmeåtervinningssystem kräver i de flesta fall inga ingrepp i lägenheterna, utan arbetena sker vid de befintliga frånluftsfläktarna på vinden eller på taket, i undercentralen, källare och i vissa fall i trapphus.

SKB arbetar kontinuerligt med att minska energianvändningen, eftersom det bidrar till en hållbar utveckling, samt sparar pengar för både hyresmedlemmar och föreningen. Målet är att vår totala energianvändning år 2030 ska vara 30 % lägre jämfört med år 2007.

Arbete på taket till kvarteret Skarpbrunna. Långa rör monteras till värmeåtervinningssystemet.

Vid den pågående renoveringen av kvarteret Skarpbrunna installeras ett system för värmeåtervinning av frånluften som minskar energianvändningen med minst 30 % per år.

2019-08-23