Justerat protokoll ordinarie föreningsstämma SKB 23 juni 2020

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma i Stockholms Kooperativa Bostadsförening, kooperativ hyresrättsförening, tisdagen den 23 juni 2020 via poströstning i enlighet med lagen (2020: 198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Ladda ned