Till nyhetsarkivet

Den 31 januari är sista datum för att lämna in årets motioner

Sista datum för att lämna in motioner till 2015 års föreningsstämma närmar sig. Motionerna ska vara SKB tillhanda senast den 31 januari 2015.
En motion kan skrivas av en enskild medlem eller av en grupp medlemmar, som till exempel ett kvartersråd. Såväl köande som boende medlemmar kan skicka in motioner.

Motionen bör skickas in till SKB digitalt i form av en Wordfil, då det minska risken för att motionerna återges fel i motionshäftet. Dessutom ska ett underskrivet original skickas in. Nedan finns några rekommendationer över vad som är viktigt att tänka på när du skriver en motion.

Om en motion ska ställas från ett kvartersråd ska ni skicka in ett protokoll, som visar att beslutet att ställa sig bakom motionen togs som ett majoritetsbeslut vid ett kvartersrådsmöte. Alternativet är att samtliga medlemmar i kvartersrådet skriver under motionen.

Under Föreningsfrågor/Motioner finns en Word-mall du kan använda.

Viktigt att tänka på när du skriver en motion:

  • En motion bör inte ta upp detaljfrågor, till exempel sådant som endast berör ett enskilt kvarter.
  • Motionen ska förses med en lättfattlig rubrik.
  • Motionen ska innehålla en förklarande text och avslutas med ett tydligt yrkande i form av en eller flera att-satser.
  • Motionen bör skickas digitalt i form av en fil i Word-format. Dessutom ska ett underskrivet original skickas in till SKB.
  • Om man i sin motion fogar in länkar och/eller texter bör dessa översättas till Word-format.
  • Endast SKBs medlemmar kan skicka in motioner.

Vad har skickats in för motioner tidigare?
SKBs motionsdatabas omfattar motioner från år 1984 till och med år 2014 (observera att inloggning krävs). Där kan du söka efter en viss motion, styrelsens utlåtande och föreningsstämmans beslut om densamma.

Vi har också lagt upp samtliga motionshäften från 2001 och framåt.

Motioner ska vara SKB tillhanda senast den 31 januari 2015.
Information om vart den ska skickas hittar du här, på sidan om Att skriva en motion.

 
2015-01-19