Till nyhetsarkivet

Delningsekonomi är viktigt för SKBs medlemmar

Det är viktigt med delningsekonomi. Det säger en majoritet av de svarande i SKBs digitala medlemspanel. Medlemmarna tycker att minskad miljöpåverkan och minskade kostnader är de två viktigaste anledningarna till att man bör ha delningsekonomi.

Under april månad svarade drygt 1 100 personer på frågor om delningsekonomi. Det handlade om hur medlemmarna värderar att kunna dela tjänster, utrymmen och varor, varför man tycker att det är värdefullt och vad man är intresserad av att dela med sina grannar.

50 procent av de svarande tycker att det är ganska viktigt med delningsekonomi och 18 procent tycker att det är mycket viktigt. En fjärdedel tycker att det inte alls är det.

Vill helst dela tjänster och bytesrum

Boende och köande medlemmar i SKB tycker övergripande lika i frågan, men uppdelat på ålder går det att se större skillnader bland grupperna. De yngsta i undersökningen, 18–25-åringarna, tycker att det är mycket viktigt och i takt med att åldern stiger ser vi att fler snarare tycker att det är ganska viktigt.

Det man allra helst vill dela med sina grannar är bytesrum/återbruksrum, tjänster och kvarterslokal. När köande medlemmar vill dela tjänster så vill boende hellre dela kvarterslokal och återbruksrum.

Digitala panelen ökar dialogen med medlemmarna

Syftet med den digitala panelen är att öka dialogen med både boende och köande medlemmar och för att uppmuntra till engagemang i föreningen. Genom panelen får SKB värdefull kunskap om vad medlemmarna tycker är viktigt.

Panelen består av en grupp medlemmar som anmält intresse för att några gånger per år svara på aktuella frågor. Resultaten redovisas fortlöpande i Vi i SKB, samt på webbsidan om den digitala panelen.

Tre unga vuxna samtalar.

De yngsta deltagarna i SKBs digitala medlemspanel, 18–25-åringarna, tycker att delningsekonomi är mycket viktigt. Foto: Johnér bildbyrå

2022-05-24