Till nyhetsarkivet

Debatt om ett hållbart samhälle

Låt oss bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. Sverige har under en längre tid saknat en sammanhållen bostadspolitik. Men det är kommunerna som sitter på besluten, skriver vd Eva Nordström i ett debattinlägg som publicerats på Mitti:s lokaltidningars debattsida.

Repliken beskriver hur det finns många bekymmer i bristen på sammanhållen bostadspolitik, men att det är kommunerna som har planmonopol och bostadsförsörjningsansvar. De utmaningar vi har för att bygga kommer inte lösas om inte kommunerna förmår att tänka nytt. Det är de som bestämmer var det ska byggas och vad som ska byggas. Därför vill SKB rikta en tydlig uppmaning till kommunerna att se bortom det självklara för att skapa en ökad mångfald med blandade upplåtelseformer.

Här kan du läsa debattinlägget på Mitti:s debattsida

Kvarteret Norrskenet i Björkhagen.

SKB vill se en bostadspolitik med blandade upplåtelseformer som bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter och byggemenskaper. Foto: BaraBild

2021-03-16