Till nyhetsarkivet

Dags för årets föreningsstämma

Årets ordinarie föreningsstämma äger rum tisdag den 27 maj kl 18.00 på Metropol Palais på Sveavägen 77.

 

Vid föreningsstämman behandlas sedvanliga årsmötesärenden som till exempel godkännande av styrelsens berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt dispositioner av årets resultat. Dessutom ska val till styrelse, hyresutskott, revisorer och valberedning förrättas.

Den punkt på dagordningen som med stor sannolikhet kommer att ta längst tid är att behandla årets motioner som i år uppgår till totalt 69 stycken. Under rubriken Föreningsfrågor/Föreningsstämmor kan du ladda ner årets motionshäfte. (Observera att inloggning krävs.)

Till stämman inbjuds SKBs ordinarie fullmäktigeledamöter, revisorer, hyresutskott, valberedning och motionärer. Till dessa har kallelse och dagordning skickats ut. Övriga medlemmar kan endast närvara i mån av plats och efter förhandsanmälan.