Till nyhetsarkivet

Dags för 2013 års ordinarie föreningsstämma

Årets föreningsstämma äger rum torsdagen den 30 maj kl 18.00 i Lyran Konferens Polstjärnan på Sveavägen 77.

 

Till mötet välkomnas SKBs fullmäktige, ledamöter och suppleanter i valberedningen, hyresutskottet, revisorer och revisorssuppleanter samt 2013 års motionärer. Till dessa har kallelse och dagordning skickats ut.

 

Vid föreningsstämman kommer sedvanliga årsmötesärenden att behandlas som till exempel godkännande av styrelsens berättelse, fastställande av resultat- och balansräkning samt dispositioner av årets överskott.

 

Dessutom ska val till styrelse, hyresutskott, revisorer och valberedning förrättas. I år kommer SKBs fullmäktigeförsamling bland annat välja ny ordförande till SKBs styrelse då Göran Långsved efter 20 år på posten har avböjt omval. Till ny styrelseordförande föreslås styrelseledamoten Lars Rådh. På sidan 26 i Vi i SKBs höstnummer 2012 kan du läsa mer om Lars Rådh.

 

Vid föreningsstämman kommer även årets 54 motioner att behandlas. Ladda ner 2013 års motionshäfte