Till nyhetsarkivet

Dags för föreningsstämma

Lördag 1 juni genomförs den ordinarie föreningsstämman, som är SKBs högsta beslutande organ. Då deltar SKBs fullmäktigeledamöter, det vill säga representanter från hyresmedlemmarna i varje kvarter och för de köande medlemmarna.

Kallelse och handlingar till stämman skickades ut i början av maj till SKBs förtroendevalda, samt till årets motionärer.

Här läser du mer om föreningsstämman.

2024-05-16