Till nyhetsarkivet

Byggstart för Kistas första kooperativa hyresrätter

Nu har vi tagit ett spadtag för 152 nya lägenheter i Kista. År 2025 står kvarteret Torshamn klart för inflyttning i området Kista äng.

– Vi är mycket glada att få bygga de första kooperativa hyresrätterna i Kista. Det är en socialt och ekonomiskt hållbar boendeform, som kommer att bidra till att skapa en levande och trygg stadsdel, säger vd Ingrid Gyllfors.

Kvarteret Torshamn kommer att ha 152 kooperativa hyresrätter i varierande storlekar, samt lokaler för bland annat restaurang och café. Huset får också bastu, relaxrum, hobbyrum och kvarterslokal. De boende får även tillgång till en elcykelpool och cykeltvätt.

Bostäder och stadspark

Området Kista äng blir en ny stadsdel i norra Kista. Här byggs förutsättningar för en levande stadsdel in redan från början och totalt ska cirka 1600 bostäder skapas tillsammans med skola och förskola. Tre torg ska ge möjlighet till olika sorters stadsliv. Torshamnsgatan utformas som en grön boulevard och en kilformad stadspark med ett vildvuxet skogsparti anläggs centralt i området.

Fyra personer tar ett gemensamt spadtag med en spade med fyra skaft.

SKB har satt spaden i marken för 152 kooperativa hyresrätter i Kista äng. Från vänster fastighetsutvecklingschef Johan Jarding, vd Ingrid Gyllfors, ordföranden i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd Ole-Jörgen Persson och Johan Edlund, vd i TL Bygg. Foto: baraBild

2022-06-10