Till nyhetsarkivet

Byggstart efter många steg

I höstas började SKB bygga kvarteret Docenten i Rosendal i Uppsala och under 2020 blir det byggstart för fler nya projekt. Men varför går inte alla projekt för nyproduktion lika snabbt?

Långt innan spaden sätts i marken, har ett husbygge varit i gång. Det handlar om tomträtt, markanalyser, arkitektritningar, kontakter med kommunen, detaljplan och bygglov, överklaganden. När allt det väl är klart måste det sista göras: utstakning och lägeskontroll enligt plan- och bygglagen. Först därefter kan byggmaterial köpas och grävmaskinerna äntligen rulla in.

I korthet handlar det om 10 viktiga steg, från förvärvande av mark att bygga på, fram till det första spadtaget på byggplatsen. Längs vägen sker förberedelser och framför allt en serie beslut och samråd med kommunala instanser, men ibland också överklaganden som kan leda fram till förändrade planer. Därför kan tiden från steg 1 till 10 ta från ett par år till över tio år. Så varje gång vi börjar bygga nya bostäder så är det målgång efter ett långt lopp.

Läs mer i det senaste numret av Vi i SKB, där vi har en längre, mer fördjupande beskrivning av processen fram till färdiga bostäder

Här kan du se SKBs planerade nya bostäder

Projektledarna Jasmina och Linnea på SKBs byggplats i Hagastaden.

Foto: Karin Alfredsson

2020-01-20