Till nyhetsarkivet

Branschindex Bostäder och Lokaler

Under vecka 19 skickades en enkät ut till 200 boende och 100 lokalhyresgäster.
Undersökningen heter Branschindex Bostäder och Lokaler och det är AktivBo som genomför den på uppdrag av SKB.

Denna enkät hjälper oss att mäta SKBs så kallade förvaltningskvalitet, som definieras genom Serviceindex (Ta kunden på allvar, Trygghet, Rent och snyggt, Hjälp när det behövs) kombinerat med Förvaltningspolicy (lägenhetens temperatur, underhåll, utrustning, miljö, tvättider samt underhåll trapphus).

Är du en av dem som fått enkäten, ser vi fram mot att få ta del av dina synpunkter. De är viktiga för oss.

Läs mer om enkäten här.

SKBs stora hyresmedlemsenkät i augusti

I slutet av augusti är det sedan dags för den hyresmedlemsenkät som SKB genomför vartannat år. Då tillfrågas alla boende i vart tredje trapphus (cirka 2 700 st) om hur de trivs med kvarteret, trapphuset, städningen och SKBs service.