Till nyhetsarkivet

Bostadsfrågan högaktuell i Almedalen

Samhällsbyggnad, bostäder och byggande var huvudämnet för många seminarier och diskussioner under Almedalsveckan 2016.

Bostadskrisen var central och dess påverkan och lösning debatterades intensivt. Samhällsplanering, infrastruktur, hållbarhet, kompetensförsörjning, utdragna byggprocesser och byggkostnader var delar som många ville diskutera för att lösa Sveriges behov av 710 000 nya bostäder för de närmaste tio åren.

SKB och VD Eva Nordström deltog i samtalen, bland annat i ett seminarium anordnat av SABO ”Så jobbar allmännyttan med dagens samhällsutmaningar”. Se hela debatten här

Seminarium Almedalen 2016