Till nyhetsarkivet

Bostadsintegration är en av nycklarna till skolintegration

Bostadspolitik kan skapa integration. Vi tror på att blanda olika upplåtelseformer. Det är grunden för en hållbar stadsbyggnad och ett hållbart samhälle. Idag debatterar vi detta i Svenska Dagbladet.

Den senaste tiden har skolsegregationen diskuterats och det finns nog ingen mirakelmedicin, men det råder ingen tvekan om att den hänger ihop med bostadssegregationen. Sammansättningen på skolorna styrs ju till stor del av närhetsprincipen. Ska vi lyckas med vår integration så behövs en blandning av upplåtelseformer, där bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter, och egenproducerade bostäder byggs.

Vi behöver ställa om stadsplaneringen och bygga långsiktigt. Och det är kommunerna som sitter på besluten och bestämmer var det ska byggas och vad som ska byggas.
Och som vanligt hänger allt ihop. Får vi bukt med bostadssegregationen så har vi löst en stor del av problemet.

Vi på SKB, som både är en bostadsbyggare och en evighetsförvaltare, är en del av lösningen och vi vill vara med och ta ett större samhällsansvar.

Läs hela debattartikeln i SvD

Kvarteret Timmermannen 14 på Bondegatan. Foto: baraBild.se

Det behövs en blandning av upplåtelseformer där bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter, och egenproducerade bostäder byggs i samma område. Foto: baraBild.se

2020-10-05