Till nyhetsarkivet

Bostadsbyggandet måste fortsätta

När andra fastighetsbolag bromsar vill vi fortsätta bygga bostäder. I två färska debattartiklar talar vi för samverkan och fortsatt bostadsbyggande – av alla sorters boende.

Nu trampar fastighetsbolagen i storstadsregionerna på bromsen och många nya bostadsbyggen stoppas. Men för ett levande och växande storstadsområde behövs fler bostäder, av alla sorter.

I en debattartikel i Fastighetsnytt visar vi på behovet av flera olika upplåtelseboendeformer. [länk] Det finns sätt att skapa bra förutsättningar för bostadsbyggandet och stimulera expansionen av bland annat kooperativa hyresrätter.

I Mitt i-tidningarna går vi i en debattartikel djupare in på att det får negativa konsekvenser för Stockholmsregionen om bristen på bostäder ökar. En region som Stockholm måste vara öppen för många olika bostadsalternativ samtidigt. Alla upplåtelseformer behövs i ett levande och växande storstadsområde.

Här kan du läsa debattartiklarna i Fastighetsnytt och Mitt i.

Grävmaskiner och lastbil på platsen där kvarteret Ananasen byggs.

SKB fortsätter att bygga kooperativa hyresrätter, en av flera upplåtelseformer i ett levande och växande storstadsområde. Foto: baraBild

2023-05-03