Till nyhetsarkivet

Boende bortom pandemin

Flexibla lägenheter och nya kollektivboenden. Större och grönare gårdar. Och platser för oväntade fysiska möten. Tre unga arkitekter utvecklar sina tankar om framtidens stad i det senaste numret av Vi i SKB.

Hur ska den framtida staden utformas? När Vi i SKB ställde frågan till tre unga arkitekter fick vi många förslag.
Nejra Lagumdzija, landskapsarkitekt på Tengbom Arkitektkontor, tycker att innergårdarna borde kunna samnyttjas på samma sätt som studenter i korridor samnyttjar köken.

– En gård kan erbjuda lugnare vistelse på stor öppen gräsyta, med grill, värmelampor och arbetsytor, och en annan gård i kvarteret intill en större lekplats och utegym, samtliga gröna och sköna. Det skulle bli nytta och trivsel för alla boende och höja värdet för ägarna, säger Nejra.

Kollisionskoefficient och kollektivt boende

Philip Junaeus, arkitekt på Wingårdhs i Malmö har tittat på det han kallar ”kollisionskoefficienten” – var och hur uppstår oväntade fysiska möten?

– Om man tittar på människors flöden kan man också se var det finns potential för möten. Gröna publika rum är ett exempel. De ger möjlighet till rekreation, förenar människor, ökar kollisionskoefficienten och bygger ihop stadsdelen, förklarar Philip.

Sofia Lindelöf, arkitekt på Utopia Arkitekter, talar om en ny efterfrågan på kollektivhus eller kollektiva boenden i föreningar, utformade som kompisboenden.

– Jag tror absolut att det finns många som inte vill bo ensamma och som verkligen har insett det under pandemin när den fysiska kontakten med kollegor och människor försvinner, berättar Sofia.

Mångfald är den röda tråden

En röd tråd i intervjuerna är att bevara mångfalden i utbudet. Det vill vi på SKB också. Och för att skapa mångfald behövs en blandning av upplåtelseformer. Bostadsrätter, hyresrätter, kooperativa hyresrätter och byggemenskaper. Då kan människor med olika bakgrund och förutsättningar mötas. Allt hänger ihop.

Läs gärna intervjuerna med Nejra, Philip och Sofia i vårnumret av Vi i SKB

Tre unga arkitekter, Nejra Lagumdzija, Philip Junaeus och Sofia Lindelöf.

Tre unga arkitekter, Nejra Lagumdzija, Philip Junaeus och Sofia Lindelöf tänker högt om framtidens stad. Foton: Karl Nordlund & Daniel Nilsson

2021-04-27