Till nyhetsarkivet

Beslut för framtiden på föreningsstämman

Nya styrelseledamöter, ändrade stadgar och en lång rad motioner. När SKBs ordinarie föreningsstämma ägde rum lördag 27 maj, tog de 87 röstberättigade fullmäktigeledamöterna en rad beslut för föreningens framtid.

Stämman inleddes med några intervjuer på scenen. Två medarbetare från stiftelsen Läxhjälpen, berättade om det arbete de kan göra genom samarbetet med SKB. En av våra fastighetsskötare berättade om hur värdefullt sommarjobbet på SKB hade varit för hans väg in i yrket.

Sedan genomfördes föreningsstämman i god ordning med en rad årsmötesärenden. Vd Ingrid Gyllfors föredrog verksamhetsberättelsen. Styrelseordförande Charlotte Axelsson blev omvald, liksom två ordinarie styrelseledamöter. Tre styrelseledamöter avtackades och två nya ordinarie styrelseledamöter valdes in, Filippa Drakander och Per Forsling.

Stadgeändring och motioner

Stämman tog ett första beslut om styrelsens förslag till stadgerevision. De reviderade stadgarna som beslutet gäller ska, för att bli gällande från 2024, bekräftas av en extra stämma i höst. Den ordinarie föreningsstämman tog också upp 32 inkomna motioner till behandling.

Här kan du läsa mer om föreningsstämman.

SKBs vd Ingrid Gyllfors talar vid SKBs ordinarie föreningsstämma 2023

Vd Ingrid Gyllfors föredrog verksamhetsberättelsen för föreningsstämman. Foto: baraBild

Två medarbetare från stiftelsen Läxhjälpen blir intervjuade vid SKBs ordinarie föreningsstämma 2023

Två medarbetare från stiftelsen Läxhjälpen berättade om verksamheten som möjliggörs genom samarbetet med SKB. Foto: baraBild

2023-05-30