Till nyhetsarkivet

Bättre temperatur i lägenheterna

Vi jobbar ständigt med att återvinna energi och öka effektiviteten. En åtgärd som har gjort direkt skillnad hemma hos våra boende är att vi installerat referensgivare i lägenheterna.

Det normala är att värmen i huset styrs utifrån utomhustemperaturen, via en givare placerad på byggnadens fasad. Genom att också ha referensgivare i lägenheterna, så används medeltemperaturen i alla lägenheter för att kompensera värmecentralens utgående temperatur till lägenheterna. Det kan ofta spara på den energi som köps in.

Tar vara på all värme

– När vi använder den verkliga temperaturen i lägenheten som referens, så blir medeltemperaturen jämnare för de boende och energiförbrukningen blir lägre. Eftersom referensgivarna registrerar temperaturen i varje lägenhet, så kan vi också ta vara på annan värme, som ugnsvärme och solinstrålning, säger driftchef Christer Lindoff.

Redan nu styrs inomhusvärmen hos många boende i SKB-kvarteren på det här sättet. Sedan 12 år tillbaka så installeras dessa alltid i nyproduktion och när stambyten utförs. Till utgången av 2028 kommer installation av referensgivare i samtliga lägenheter vara genomförd.

Färre felanmälningar

Referensgivare i lägenheterna ger inte bara energibesparingar. Det blir dessutom en jämnare inomhustemperatur i husen.

– Referensgivarna är bra exempel på den löpande effektivisering som pågår konstant i vårt fastighetsbestånd. Vi jobbar också hela tiden med injustering av värmesystemen i gamla fastigheter, med minst två fastigheter per år, säger Christer Lindoff.

Injusteringen förbättrar energieffektiviteten i fastigheterna, inte minst genom byte av termostatkroppar och andra delar. I en fastighet kommer även AI att testas för att se om det kan ge ytterligare effektiviseringar i systemen.

Kvarteret Kartagos Backe på Kungsholmen

1930-talskvarteret Kartagos Backe på Kungsholmen är en av de fastigheter som blivit mer energieffektiv med referensgivare i lägenheterna. Foto: baraBild

2024-05-07