Till nyhetsarkivet

Bättre sommarlov med Läxhjälpen

Med knappt två veckor kvar till sommarlovet känns det tryggare att gå ut nian och känna att betygen räcker till för gymnasiet. Vi stödjer Läxhjälpens vision att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid och har frågat en niondeklassare och en läxhjälpare hur det funkar.

Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse som bedriver ett riktat läxhjälpsprogram för högstadieelever som riskerar att inte klara skolan och nå gymnasiebehörighet. Läxhjälpsprogrammet erbjuds i 50 skolor i Sverige med ett resultat under rikssnittet, samt i områden med störst behov. Vi har samarbetat med Läxhjälpen sedan 2017 och ser ett långsiktigt värde i verksamheten.

En nia och en läxhjälpare

För att få veta mer om vad som händer när man får läxhjälp ställde vi några frågor till en niondeklassare som snart får sommarlov:

Hur har Läxhjälpen gjort skillnad för dig?
– Först och främst har Läxhjälpen höjt mina betyg jättemycket under mina tre terminer på Läxhjälpen. Sedan är det skönt att ha någonstans att vara efter skolan och det har stärkt även klassens gemenskap.

Tror du fler skulle ha nytta av Läxhjälpen?
– Jag tror att fler skulle ha nytta av Läxhjälpen. Du får extra hjälp med studierna av universitetstudenter vilket kan höja dina betyg men det ökar även dina kunskaper vilket ger dig bra förutsättningar i livet. Läxhjälpen gör att jag får en stabil grund inför gymnasiet.

Hur känns det att börja gymnasiet?
– Det känns spännande att få träffa nya människor och komma till en ny miljö. Jag ser fram emot det. Jag hoppas att jag får lära mig mycket mer där och att jag kan få behörighet till högskolan därifrån.

Vi har också passat på att ställa en fråga till en läxhjälpare:

Varför behövs Läxhjälpen?
– Läxhjälpen behövs för att vi kan hjälpa elever att få gymnasiekompetens i skolor där många elever saknar behörighet till gymnasiet. Vi finns där det behövs som allra mest och kan erbjuda skolor en hjälpande hand i arbetet att öka antal elever som når behörighet till gymnasiet.

Fotnot: Båda svarande valde att vara anonyma.

Elev studerar en bok.

SKB stödjer Läxhjälpens vision att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid. Foto: Stiftelsen Läxhjälpen/Acne Studios

2021-06-04