Till nyhetsarkivet

Bättre möjligheter för elever med Läxhjälpen

Sedan många år är SKB stolt partner till stiftelsen Läxhjälpen, som hjälper tusentals grundskoleelever att uppnå fullständiga betyg. Vid föreningsstämman deltog två av de unga läxhjälpare som ger stöd till högstadieungdomar för att de ska gå ut skolan med fullständiga betyg.

Innan de ordinarie punkterna för föreningsstämman blev läxhjälparna Ibrahim Osman och Jakub Pakos intervjuade inför fullmäktigeledamöterna av föreningssamordnare Sofi Lahyani. Ibrahim och Jakub berättade om arbetet de kan göra på Husbyskolan genom samarbetet med SKB.

Just nu genomför Läxhjälpen en kampanj för att berätta om sitt arbete och locka fler att bli läxhjälpare. Stiftelsen Läxhjälpen är en icke vinstdrivande stiftelse. Deras läxhjälpsprogram riktas till högstadieelever som riskerar att inte klara skolan och nå gymnasiebehörighet. I samverkan med näringsliv, stiftelser och kommuner erbjuds läxhjälpsprogrammet i 108 av Sveriges 4 800 högstadieskolor. Genom en konkret insats från Läxhjälpen kan vi vara med och bidra till en positiv utveckling för unga och för Husby.

Här får du veta mer om Läxhjälpen.

Två medarbetare från stiftelsen Läxhjälpen blir intervjuade vid SKBs ordinarie föreningsstämma 2023

Ibrahim och Jakub från stiftelsen Läxhjälpen berättade om verksamheten som möjliggörs genom samarbetet med SKB. Foto: baraBild

2023-06-15