Till nyhetsarkivet

Bästa hyresvärden!

För andra året i rad har SKB fått ta emot förstapris för högsta förvaltningskvalitet i storleksklassen bostadsföretag med 2 000–9 000 lägenheter.
SKB har tillsammans med många andra bolag i Sverige deltagit i en kundmätning som kallas Branschindex Bostäder. Det är en utvecklad snabbversion av det serviceindex, som SKB har mätt fyra gånger; 2006, 2008, 2010 och även i år 2012.

Prisutdelningen genomfördes den 19 september under Business Arena, som är en mötesplats för fastighetsbranschen. På prisutdelningen erhöll SKB 1:a pris, som det företag vars hyresgäster givit sin hyresvärd högst betyg i vår storleksklass, 2 000–9 000 lägenheter.

Det är naturligtvis enormt roligt och tillfredsställande att SKBs hyresmedlemmar värdesätter det arbete som vi utför runt om i kvarteren. Vi har än en gång fått kvitto på att den service och kvalitet som vi erbjuder uppskattas.

Priset vi fick med oss igår är ytterligare en ”kundkristall”, som kommer att placeras tillsammans med de andra i receptionen. Det börjar bli en rejäl samling!

OM BRANSCHINDEX BOSTÄDER
Branschindex Bostäder mäter ett företags förvaltningskvalitet, som är en sammanvägning av servicekvalitet och förvaltningspolicy.

Servicekvalitet anger ”Ta kunden på allvar”, ”Trygghet”, ”Rent & snyggt” samt ”Hjälp när det behövs” och är det som SKB bland annat mäter i våra stora, årliga hyresmedlemsenkäter.

Förvaltningspolicy definieras av hur värden hanterar värmen, underhåll och utrustning, underhåll av trapphuset och miljöpolicy.