Till nyhetsarkivet

Årsredovisning, nya numret av Vi i SKB och motionshäftet på hemsidan

SKBs årsredovisning, vårnumret av Vi i SKB och motionshäftet har nu levererats från tryckeriet och finns utlagda på hemsidan.

Du hittar årsredovisningen för 2008 och aprilnumret av Vi i SKB under rubriken Om SKB.
Motionerna till 2009 års föreningsstämma finns under Föreningsfrågor/Föreningsstämmor. Observera att inloggning krävs. I motionshäftet finns även styrelsens förslag till ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning.