Till nyhetsarkivet

Årsredovisning och motioner

Nu finns SKBs årsredovisning för 2015 samt de två häftena Motioner 2016 respektive Frågor om styrelsens förvaltning av SKB utlagda här på webbplatsen.

arsredovisning-2015SKBs årsredovisning 2015

Läs SKBs årsredovisning för 2015

Rättelse Årsredovisning 2015
Det har tyvärr blivit fel på sid 5 i tabellen ”Nyckeltal” samt under rubriken ”År 2015 i korthet”.
Korrekta siffror är:
Driftnetto, mkr: 319
Årets resultat, mkr: 66
Eget kapital, mkr: 2 451
Balansomslutning, mkr: 5 729
Investeringar, mkr: 475

Siffrorna i förvaltningsberättelsen är korrekta.

Motioner och förvaltningsfrågor

Från och med ordinarie föreningsstämma 2016, har styrelsen beslutat att behandla motioner och frågor om styrelsens förvaltning av SKB korrekt. I år har det kommit in 20 motioner och 37 frågor som rör styrelsens förvaltning.

När det gäller motionerna har styrelsen i vanlig ordning lämnat sitt yttrande i motionshäftet. Läs Motioner 2016

När det kommer till de 37 frågorna, så besvaras de skriftligen av styrelsen i ett separat häfte. Läs frågor om styrelsens förvaltning av SKB

Vill du veta mer om den nya hanteringen av motioner och frågor som rör styrelsens förvaltning av SKB, läs här.

Utskick inför ordinarie medlemsmöten

Från och med måndag den 4 april distribueras årsredovisningen samt de två häftena Motioner 2016 respektive Frågor om styrelsens förvaltning av SKB till de kvarterslokaler där årets medlemsmöten för boende ska hållas. Mötena genomförs under perioden 11 april till 3 maj.

Materialet finns även att tillgå vid köandes medlemsmöte som hålls måndag den 9 maj på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm.

Under vecka 14 och 15 (4–15 april) skickas ovanstående material även ut till samtliga förtroendevalda och motionärer.

Årsredovisning och motionshäfte i tryckt format

Vänligen kontakta SKB på telefon 08-704 60 00 eller mejl skb@skb.org

Trevlig läsning!