Till nyhetsarkivet

Årets fullmäktigedag den 22 november

Lördag den 22 november samlades SKBs fullmäktige till den årliga fullmäktigedagen. Ett forum där förtroendevalda fullmäktige kan träffa varandra och inhämta både aktuell SKB-information och lyssna till externa föreläsare. Ibland ordnas också grupparbeten så att fullmäktigeledamöterna ska få möjlighet att delta mer aktivt i diskussionerna om SKB.

Årets fullmäktigedag har genomförts med ett hundratal deltagare. Närvarade gjorde såväl SKBs fullmäktigeledamöter som representanter från SKBs styrelse, hyresutskott, valberedning och revision samt tjänstemän från SKB.

Deltagarna samlades i Citykonferensens lokaler mitt i Stockholm. Vice ordföranden Håkan Rugeland hälsade alla välkomna och informerade sedan att Lars Rådh har avgått som SKBs ordförande eftersom han blivit utsedd till stadsdirektör i Stockholm Stad. Vidare avtackades Henrik Bromfält som efter 16 år i tjänst som SKBs VD nu gått i pension.  Därefter presenterade sig SKBs nya VD Eva Nordström.

Förmiddagen fortlöpte med information om bla ekonomi, SKBs nya modell för fördelning av hyreshöjning, resultatet från medlemsenkätenen om demokrati samt en redovisning om SKBs kommande nyproduktion. Därefter hölls en föreläsning av professor Ola Nylander som berättade om svensk bostadshistoria från mitten av 1800-tal fram till nutid.

Efter en gemensam lunch på restaurang Oxen i Citykonferensens lokaler erbjöds alla deltagare guidade bussturer i SKBs södra eller västra distrikt.

Fotograf: Karin Alfredsson