Till nyhetsarkivet

Är du nyfiken och engagerad?

Vi är väldigt glada över alla medlemmar som är engagerade i vår förening. Kanske är du en av dem? Som du säkert vet är det hög tid att välja representanter till SKBs fullmäktige.

Varje år på våren hålls de årliga ordinarie medlemsmötena för SKBs köande respektive boende medlemmar. Att delta på medlemsmöten är ett bra sätt för dig som SKB-medlem att hålla dig informerad om vad som är på gång i föreningen.

Medlemsmötet för köande medlemmar hålls 8 maj, medan kvartersråden håller möten under perioden 17 april till och med 3 maj. 2023 är det kvarteren norr om Slussen som ska välja fullmäktigeledamöter och suppleanter för en mandatperiod på två år.

Att representera medlemmarna i fullmäktige är en möjlighet att vara med och påverka ditt framtida boende och föreningens utveckling.

Är du också intresserad av att engagera dig i SKB? Här kan du läsa mer.

Maino är köande medlem och är engagerad som köande fullmäktigeledamot. Foto: Gryt Film

2023-04-05