Till nyhetsarkivet

Är du en av dem som fått en webbenkät?

I dagarna kommer 10 000 medlemmar att få en webbenkät via mejl med några frågor. Är du en av dem blir vi förstås glada om du vill ta ett par minuter av din tid för att besvara dem.

I enkäten får du svara på fem frågor som handlar om SKBs styrkor och vilka ord du associerar med SKB. Enkäten skickas ut med hjälp av ett marknadsundersökningsföretag vid namn Norstat. Alla svar behandlas konfidentiellt. Urvalet är representativt och har skett slumpmässigt utifrån köande och boende medlemmar och åldersfördelningen inom dessa grupper.

Varför förtydligas varumärket?

SKB har redan ett varumärke och en stolt historia, men vi lever och verkar i en föränderlig värld och för att försäkra oss om att varumärket ligger i tiden, arbetar vi med att vitalisera det. Liksom andra verksamheter, behöver SKB ge ett enhetligt, samlat, realistiskt och trovärdigt intryck av vad SKB är för att fortsätta vara ett attraktivt val för medlemmar, medarbetare, samarbetspartners och andra externa parter.

Vad händer nu?

Under vintern samlar vi in åsikter och tankar från medarbetare, medlemmar och externa kontakter samt samarbetspartners om vad SKB är och står för. Under våren analyseras informationen och vi arbetar fram ett tydligt budskap och en positionering för SKB.

Ett stort tack till er medlemmar som i december bidragit genom att delta i en workshop i Stockholm och delade med er av tankar och synpunkter om vad SKB är och vad som gör SKB unikt.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta SKBs kommunikationsavdelning.