Till nyhetsarkivet

Ändring i SKBs stadgar § 7

SKBs fullmäktige har på två extra föreningsstämmor, 28 november och 15 december 2016, beslutat att ändra § 7 i SKBs stadgar. I övrigt är stadgarna oförändrade.

I korthet handlar ändringen om vad som händer med turordningen i samband med överlåtelse av en medlems kooperativa hyresrätt till make/maka, sambo eller till närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen.

Nuvarande lydelse och den numera gällande lydelsen i § 7 finner du här.

Nya stadgar kommer att finnas på webbplatsen när dessa är registrerade av Bolagsverket.