Till nyhetsarkivet

Ändring av SKBs bospar- och insatssystem

Med anledning av en motion på föreningsstämman 2008 samt synpunkter från många medlemmar har SKBs styrelse låtit en arbetsgrupp göra en översyn av SKBs bospar- och insatssystem.

 

Översynen har resulterat i ett förslag att ändra dagens system, innebärande bland annat en höjning av bospargränsen, det årliga bosparbeloppet och upplåtelseinsatsen.

Motiv för ändringarna är att stärka föreningens ekonomi, underlätta nyproduktion samt underlätta för den enskilde medlemmen att bospara till en lägenhet.

Arbetsgruppens förslag kommer att redovisas i en artikel i nästa nummer av Vi i SKB, som delas ut i april 2010. Varje nummer av Vi i SKB kan också läsas eller laddas ner i en pdf-version här.