Till nyhetsarkivet

9 av 10 tycker att hållbarhet är viktigt när de väljer bostad

En färsk undersökning som vi har låtit genomföra visar att 93 procent av de tillfrågade tycker att hållbarhet är viktigt när de väljer bostad. Hela 42 procent menar till och med att hållbarhetsaspekten är mycket viktig och kvinnor tycker det är viktigare än män.

– Att så många tycker att hållbarhet är en viktig aspekt vid val av boende ser vi på SKB som mycket positivt. Det visar att hållbarhet har blivit en viktig konkurrensfördel för oss bostadsaktörer, samtidigt som ett stort ansvar vilar på oss eftersom bostäder står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning, säger hållbarhetschef Pernilla Enkler.

Undersökningen, som har genomförts av Origo Group med drygt 1 000 svarande, visar också att de flesta kopplar begreppet hållbarhet till miljön och klimatet.

– Hållbarhet är ett brett område där det fortfarande råder en del förvirring. Att de flesta kopplar det till miljön och klimatet är inte så konstigt med tanke på den intensiva klimatdebatten. Men vi bostadsaktörer kan göra mycket även kring den sociala och ekonomiska hållbarheten. Den kooperativa hyresrätten som vi på SKB företräder är både en socialt och ekonomiskt hållbar boendeform som bygger på ett medlemsengagemang och där överskottet återinvesteras för att utveckla verksamheten, säger Pernilla Enkler.

Ett grönt ansvar

Som evighetsförvaltare finns det hållbara perspektivet naturligt förankrat hos SKB och hållbarhetsarbetet är en ständigt pågående process. Under förra året togs en ny hållbarhetsstrategi fram och en kartläggning av föreningens klimatavtryck.

– Vi har identifierat klimatförändringar och dess konsekvenser som ett av våra största risk- och påverkansområden. Därför har vi också skrivit på SABOs klimatinitiativ, vilket innebär att vår förening ska var fossilfri och ha 30 procent lägre energianvändning år 2030. Vi gör många olika insatser inom energiområdet, alltifrån isolering och värmeåtervinning till byte av belysning och solcellsinstallationer, säger Pernilla Enkler.

Läs mer om SKBs hållbarhetsarbete i Hållbarhetsrapporten 2018

Undersökningen genomfördes av Origo Group under perioden april-maj i form av en webbpanel med drygt 1000 respondenter.

Kvarteret Motorn från 1917

Hållbarheten är naturligt förankrad i SKB och har varit det sedan starten för över 100 år sedan. Här kvarteret Motorn, byggt 1917. Foto: baraBild.se

2019-06-12