Till nyhetsarkivet

360 nya kooperativa hyresrätter under byggnation

I Bromma, Hagastaden och Uppsala pågår byggnation av totalt 364 kooperativa hyresrätter, fördelade på tre projekt med olika karaktär. Medan våning läggs till våning i kvarteret Docenten i Rosendal i Uppsala, så genomförs nu lednings- och gatuarbeten vid våra projekt i huvudstaden.

Arbetet med kvarteret Lysosomen i Hagastaden har en paus efter avslutade markarbeten och grundläggning, men det råder ändå full aktivitet runt om oss med lednings- och gatuarbeten i anslutning till fastigheten. I februari börjar vi bygga själva husen, som präglas av pudrig rosa, röd och grå pastell, dämpade toner och vackra detaljer.

Husen har sex till tolv våningar med innergård, gemensamhetslokal och bastu. Lägenheternas storlek varierar från två till sex rum och kök och totalt blir det 128 kooperativa hyresrätter, som beräknas vara klara för inflyttning våren 2023. I Hagastaden ligger husen tätt och därför har vi tänkt annorlunda när det gäller växtligheten vid det nya kvarteret.
– Eftersom det inte finns så mycket plats för planteringar runt omkring fastigheten så anlägger vi vertikala rabatter, som kommer att klättra på uppspända vajrar och linor inne på gården, säger nybyggnadschef Ulf Jonsson.

Förlängd gata i Bromma

I Nockeby startar gjutning av första grundplattan inom kort till kvarteret Skrönan, som kommer att bestå av sex mindre flerbostadshus med sammanlagt 114 lägenheter och ett gårdshus. Husen har fem våningar, där den översta är indragen. Samtidigt läggs ledningar under mark och Gustav III:s väg förlängs utmed Drottningholmsvägen. Inflyttningen beräknas till våren 2022.

Kvarteret Docenten i Uppsala har kommit tre våningar över marken. Källarvåningen blir målad nu och snart börjar vi med installationsarbeten som fläktrum och undercentral. När vi nått sex våningar i den lägsta delen börjar arbetet med taket där, medan stommar blir resta i övriga delar av husen. Alla våningar kommer att vara uppe till jul. Det blir inflyttning i de 122 lägenheterna hösten 2021.

Är du intresserad av en lägenhet i kvarteret Docenten? Använd vår lägenhetsväljare för att gå vidare och göra intresseanmälan

Läs gärna mer om var vi planerar att bygga fler kooperativa hyresrätter

Illustration av innergården till kvarteret Lysosomen, med vertikala rabatter.

Husen i kvarteret Lysosomen i Hagastaden kommer att få vertikala rabatter. Illustration: Arkitema Architects.

2020-09-28