Till nyhetsarkivet

30 april är sista dag för kvartersrådens budgetönskemål för 2013

Arbetet med det planerade underhållet runt om i SKBs fastigheter sker i dialog mellan SKBs förvaltningsavdelning och tekniska avdelning samt SKBs kvartersråd.
Senast måndagen den 30 april 2012 ska kvartersråden lämna in sina budgetönskemål inför 2013 till SKB.

Mer information om budgetdialogen mellan SKB och kvartersråden finns i Kvartersrådspärmen