Till nyhetsarkivet

2019 – ett starkt år för SKB

SKBs årsredovisning för 2019 berättar om ett år med nya markanvisningar, spadtag, friköp av tomträtter och flera utmärkelser. Föreningen har en fortsatt stark ekonomi och marknadsvärdet på våra 145 fastigheter var vid årets slut 25 miljarder kronor.

– En stor del av vårt arbete syftar till att få fler markanvisningar för att kunna erbjuda fler medlemmar boende. Under det gångna året har vi satt spaden i marken för 250 nya kooperativa hyresrätter. Samtidigt har vi fått markanvisningar för 180 nya lägenheter, bland annat i Nacka som är en ny kommun för oss. Där har vi även utsetts till ankarbyggherre, säger Eva Nordström, vd på SKB.

Föreningen utgörs av drygt 90 000 medlemmar och är den största privata hyresrättsaktören i Stockholm. Nettoomsättningen ökade 2019 från 765 till 783 miljoner kronor. Samtidigt uppgick resultatet till 127 miljoner kronor, en ökning med 8 miljoner kronor från föregående år. Eftersom verksamheten är not-for-profit, så återinvesteras överskottet i verksamheten.

Köp av 42 tomträtter

Under det gångna året köpte SKB 42 av sina 94 tomträtter i Stockholms stad. Den totala affären hamnade på knappt 1,1 miljard kronor. Därmed nåddes en bättre balans mellan hyrd och ägd mark.

– Friköpet är initialt en stor investering, men det ger oss en starkare kontroll både vad gäller marken som våra hus står på och på kostnadsutvecklingen förknippade med dessa. Tomträtten som verktyg är dock alltid en förutsättning för vår nyproduktion, säger Joakim Wernersson, ekonomi- och finanschef.

Prisad förening

I november tog vi emot Bopriset 2019, som instiftats av Boinstitutet till minne av Josef Frank, med stöd av Svenskt Tenn. Priset premierar kvalitet och ett bra boende för alla. I motiveringen lyftes de utmärkande kvaliteterna för den kooperativa hyresrätten fram, så som evighetsförvaltning, hållbarhet och not-for-profit.

För åttonde gången tilldelades SKB också pris för ”Högsta förvaltningskvalitet” i Sverige. Det är Branschindex Bostäder och Kontor som varje år mäter förvaltningskvaliteten bland bostadsföretag. Undersökningen baseras på hyresgästernas upplevelser.

Här finns SKBs årsredovisning 2019

Bläddringsbar årsredovisning 2019

Ett trapphus med spiraltrappa i Kvarteret Nya Lillsjönäs i Bromma.

Kvarteret Nya Lillsjönäs i Bromma stod färdigt våren 2019. Nyréns Arkitektkontor utformade fastigheten. Foto: Anders Fredriksen

2020-04-07