Till nyhetsarkivet

2018 – ett år präglat av expansion och hållbarhet

Idag publicerar vi vår årsredovisning för 2018, ett år som präglats av utveckling och hållbarhet. Det var också året då SKB tog klivet utanför Stockholms län till Uppsala kommun. Föreningen har en stark ekonomi och står väl rustad för att utveckla verksamheten vidare. Marknadsvärdet på SKBs 145 fastigheter var vid årets slut 23,4 miljarder kronor.

– Att tänka långsiktigt och ta gemensamt ansvar är en del av vår kooperativa idé. Det är viktigt att vårt resultat växer i takt med föreningens tillgångar, så att vi kan fortsätta bygga nytt, underhålla våra fastigheter och utveckla verksamheten, säger Eva Nordström, vd på SKB.

Förutom nya markanvisningar, byggprojekt, inflyttningar och löpande renoveringar, har en stor del av det gångna året ägnats åt att vässa SKB som företag och förening för att ta vara på framtidens möjligheter. Ett arbete som har resulterat i en delvis ny organisation samt en ny affärsplan med nya fokusområden.

Här finns SKBs årsredovisning 2018: https://www.skb.org/om-oss/verkstallande-organisation/arsredovisningar/

Omslagsbilden till SKBs Årsredovisning 2018, foto av kvarteret Basaren i skymning.

Foto: Mikael Olsson