Till nyhetsarkivet

2015 års motionshäfte och årsredovisning för 2014

Nu finns 2015 års motionshäfte och årsredovisningen för 2014 utlagda här på SKBs webbplats.
Motionshäfte 2015
Inför 2015 års föreningstämma den 28 maj har sammanlagt 77 motioner inkommit. Dessa finns samlade Motionshäftet som utöver motionerna även innehåller styrelsens utlåtanden över motionerna. Häftet hittar du här

Årsredovisning för 2014
En pdf av SKBs årsredovisning för 2014 finns utlagd på hemsidan. Du hittar den under rubriken Om SKB/Verkställande organisation/Årsredovisningar

Utskick inför ordinarie medlemsmöten i kvarteren
Under onsdag 1 april och torsdag den 2 april skickas motionshäftet och årsredovisningen ut till de kvarterslokaler där årets medlemsmöten för boende ska hållas. Mötena genomförs under perioden 13 april till 6 maj.

Under vecka 15 sker utskick till alla förtroendevalda och motionärer.

Ny design
Årsredovisningen och även delvis motionshäftet är utformade enligt den nya grafiska profilen som SKB håller på att ta fram. Hoppas att ni gillar det.

Årsredovisning och motionshäfte i tryckt format kan beställas från SKB
Tel: 08-704 60 00
E-post: skb@skb.org
Fax: 08-704 60 66

Trevlig läsning!