Till nyhetsarkivet

2014 års motionshäfte och årsredovisning för 2013

Nu finns 2014 års motionshäfte och årsredovisningen för 2013 utlagda här på SKBs hemsida.
Motionshäfte 2014
I år har sammanlagt 69 motioner inkommit. Det är rekord vad gäller antal motioner under SKBs snart hundraåriga historia. Motionshäftet innehåller fullständiga versioner av samtliga motioner och styrelsens utlåtanden. Du hittar häftet under rubriken Om oss/Föreningen/Motioner/Motionshäften.

Årsredovisning för 2013

En pdf av SKBs årsredovisning för 2013 finns utlagd på hemsidan. Du hittar den under rubriken Om SKB/Verkställande organisation/Årsredovisningar

Utskick inför ordinarie medlemsmöten i kvarteren
Under måndag den 31 mars och tisdag den 1 april skickas motionshäftet och årsredovisningen ut till de kvarterslokaler där årets medlemsmöten för boende ska hållas. Mötena genomförs under perioden 9 april till 5 maj. Under vecka 14 kommer även alla fullmäktigeledamöter och -suppleanter samt sammankallande i kvartersråden få materialet skickat till sig.

Årsredovisning och motionshäfte i tryckt format kan beställas från SKB
Tel: 08-704 60 00
E-post: skb@skb.org
Fax: 08-704 60 66

Trevlig läsning!