Till nyhetsarkivet

2012 års ordinarie föreningsstämma

Föreningsstämman äger rum torsdagen den 31 maj 2012 kl 18.00 i Lyran Konferens Polstjärnan, Sveavägen 77.
Till mötet välkomnas SKBs fullmäktige, ledamöter och suppleanter i valberedningen, hyresutskottet, revisorer och revisorssuppleanter samt 2012 års motionärer. Till dessa har kallelse och dagordning skickats ut. Fullmäktige finner kallelse och dagordning här på webben under rubriken Föreningsfrågor/Information till fullmäktige.

Mer information under rubriken Föreningsfrågor/Föreningsstämmor