Till nyhetsarkivet

2010 års föreningsstämma

2010 års föreningsstämma hölls den 27 maj.
På stämman behandlades utöver ordinarie stämmoärenden – däribland motioner – även styrelsens förslag till ändring av SKBs bospar- och insatssystem samt ett antal mindre stadgeändringar.

Läs mer under rubriken Föreningen/Föreningsstämmor.