Till nyhetsarkivet

17 oktober – Extrainsatt möte om stadgeändringen

Informationen kommer att vara grundläggande och riktar sig i första hand till dig som inte tidigare har haft möjlighet att delta i något möte kring stadgeändringsprocessen.

På mötet träffar du representanter från styrelsen och tjänstemän i de två arbetsgrupperna.

Du hittar länk för anmälan inloggad på Mina sidor under information om den pågående stadgeändringsprocessen och sista anmälningsdag är 11 oktober.

Se andra kommande händelser i vårt kalendarium