Till nyhetsarkivet

120 nya hyresrätter i Bromma

SKB har fått en markanvisning av Stockholms stad för cirka 120 lägenheter i stadsdelarna Södra Ängby och Blackeberg. Byggstart beräknas till 2019 med inflyttning två år senare. Exploateringskontorets beslut omfattar åtta flerbostadshus med tre till fem våningar.

skiss-blackebergsvagen-nyrens_staende

Preliminär skiss av kvarteret (Nyréns Arkitektkontor)

Byggnationen anpassas efter platsens naturvärden, kulturhistoria och befintlig bebyggelse. Husen som är ritade av Nyréns Arkitektkontor, planeras med en känsla av ”hus i park” och uppfyller stadens krav på hållbar energianvändning vid nyproduktion.

– Det är en glädje att få en markanvisning i ett så här trevligt område med närhet till befintlig infrastruktur, säger Eva Nordström, VD SKB och fortsätter:
– Vi binder samman stadsdelarna Södra Ängby och Blackeberg med fin arkitektur samtidigt som vi med förtätningen bidrar till Stockholms tillväxt.

Markanvisningen ingår i Stockholms stads antagna områdesprogram för Blackebergsvägen som togs fram 2013 och omfattar upp till 650 nya bostäder i tre utbyggnadsetapper med två förskolor och lokaler. Områdesprogrammet är uppdelat i tre faser där planarbete för den första etappen pågår. Denna markanvisning avser de kommande två och ny detaljplan ska tas fram.

Lägenheterna kommer att hyras ut med kooperativ hyresrätt till SKBs medlemmar.

skiss-blackebergsvagen-nyrens

Preliminär skiss av kvarteret (Nyréns Arkitektkontor)