Till nyhetsarkivet

110 nya lägenheter på Norrmalm

SKB har fått en ny markanvisning av Stockholms stad. Beskedet innebär att SKB ska bygga ett kvarter med cirka 110 lägenheter i nya Hagastaden – stadsdelen där Stockholm och Solna möts och som varit känt som Norra Stationsområdet. Området motsvarar tre gånger Gamla stans yta och ska vara klart 2025.

Exploateringsnämnden i Stockholms stad har anvisat mark till SKB för att bygga ett bostadskvarter för cirka 110 kooperativa hyresrätter med innergård och kommersiella lokaler i bottenplan. Beräknad projektstart är 2020 med preliminär inflyttning 2022.

Det är 10 år sedan som Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet, tillsammans med Stockholms stad, Solna stad, Stockholms läns landsting samt representanter från näringslivet, enades om en vision för området – en vetenskapsstad i världsklass där arbetsplatser, forskning och bostäder möter kultur och rekreation.

När hela stadsutvecklingsprojektet är klart 2025, kommer det i Hagastaden att finnas ungefär 6 000 nya lägenheter och omkring 50 000 arbetstillfällen inom bland annat forskning, sjukvård, handel och hotellverksamhet.

Hagastaden sett från Norrtull med Wenner-Gren Center i förgrunden. Ill.: Stockholm Hagastaden.

2017-12-13