Till nyhetsarkivet

Grattis SKB!

Det är få förunnat att ha verkat i över ett sekel och fortfarande vara aktiv och utvecklingsfokuserad. I juni fyller SKB 103 år. Med vår upplåtelseform kooperativ hyresrätt bidrar vi till en hållbar stadsbyggnad i sex kommuner. Inom ett år etablerar vi oss i två nya kommuner varav en av dem är i ett nytt län.

Det var den 21 juni 1916 som ett antal människor samlades för att grunda föreningen. De drevs av viljan att skapa ett bättre boende i en snabbt växande huvudstad. Hundra år senare är idén fortfarande aktuell och SKB är den största privata hyresrättsaktören i Stockholm med drygt 90 000 medlemmar och mer än 8 000 lägenheter.

– Idén om att medlemmarna skulle spara, bygga och förvalta sina lägenheter i form av kooperativa hyresrätter har i sin omfattning vuxit och blivit unikt i Sverige, säger vd Eva Nordström och tillägger:

– Även om begreppet hållbarhet inte fanns i början av förra seklet, så har hållbarhet funnits med från första början. Att verka för en god idé om att äga och utveckla något tillsammans som gör gott för både verksamheten, medlemmarna och det omgivande samhället håller än idag.

Det första kvarteret byggdes i Vasastan och husen har sedan följt med stadens utveckling, från malmarna, till nya platser både innanför och utanför stadens gränser.

Stockholmsregionen växer och under det närmaste året beräknar vi starta fyra nya byggprojekt. Två av dem innebär att vi etablerar oss i nya kommuner varav ett även i ett nytt län. Det handlar om Värmdö kommun och Uppsala. De övriga projekten ligger i Bromma och i Hagastaden, Stockholm.

I mitten av 1930-talet byggdes kvarteren Kartan och Skalan på Södermalm. Foto: SKBs arkiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-06-20