Till nyhetsarkivet

101-åring satsar framåt med stärkt varumärke

SKB grundades för över 100 år sedan och är idag den största, privata hyresrättsaktören i Stockholm. För att kunna ta sats in i ett nytt sekel med en synligare position på marknaden och ett ökat byggande, har SKB tagit fram en ny varumärkespositionering.

I ett omfattande varumärkesarbete, där alla målgrupper har varit involverade, har SKB nu formulerat sina styrkor och värderingar och även tagit fram en ny vision. Yvonne Edenmark Lilliedahl, kommunikationschef på SKB, har drivit arbetet och summerar:
– SKB:s främsta styrka är den kooperativa hyresrätten. En socialt och ekonomiskt hållbar boendeform som bidrar till variation på bostadsmarknaden. SKB står för kvalitet och långsiktighet på riktigt, vi har till exempel inte sålt en fastighet på 100 år.

Hon fortsätter:
– Framöver kommer vi se ett SKB som ligger i tiden, som syns mer och arbetar tydligare med hållbarhet och att skapa fler bostäder i Stockholmsregionen. Det har landat i vårt löfte ”Vi skapar rum för gott – och alla”.

För att möta omvärldens nya krav och för att kunna fortsätta utveckla verksamheten, såg även vd Eva Nordström ett behov av att vitalisera bilden av ett anrikt SKB:
– Vi vill bygga 1 000 lägenheter i Stockholmsregionen de kommande åren. För att kunna göra det behöver vi profilera oss tydligare mot kommuner och markägare och lyfta fram vår unika boendeform. Samtidigt behöver vi fler medlemmar som utvecklar föreningen samt attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Det kan vi med ett starkt och tydligt varumärke som särskiljer oss från andra.

Vad händer nu?
Varumärkesplattformen blir vägledande i det SKB gör och säger framöver. Den stakar ut riktningen framåt och ligger till grund för arbetet och prioriteringar i den verkställande organisationen. Vi kommer jobba vidare med mot vår vision att göra intryck och vara en förebild för kvalitet och platsens utveckling. Utöver det kommer alla medarbetare arbeta med att omsätta våra kärnvärden Aktiv, Hållbar och Affärsmässig i sin vardag.

Läs SKBs verksamhetsidé, vår nya vision och värdegrund

Lek på gården i SKBs kvarter i Ursvik Sundbyberg, med del av konstverket Cherry lights av Johan Ferner Ström.