Till nyhetsarkivet

Spadtag för hyresrätter i Stockholms innerstad

Pressmeddelande

På Kungsholmen sker en aktiv stadsutveckling för fler bostäder i innerstaden. En låg byggnad från 30-talet som förvärvades som kontorsfastighet har rivits och istället bygger SKB hyresrätter och kommersiella lokaler i gatunivå, ett nytt landmärke för Stockholms innerstad.

Spadtag-Basaren_160603_storSKB bygger kooperativa hyresrätter på Hantverkargatan i form av en ljus byggnad med en rund karaktär i olika höjder och gräs på taken. Idag tas det första spadtaget av Stockholms stads finansborgarråd. Kvarteret Basaren står färdigt för inflyttning hösten 2017.

– När SKB ville uppföra bostäder på den förvärvade tomten, ställde Stockholms stad krav på en hög arkitektonisk utformning, säger Eva Nordström, VD SKB och fortsätter:
– Det är verkligen glädjande att vi efter flera förslag och lång samverkan med olika parter, kan vara med och förtäta staden och erbjuda attraktiva bostäder i centralt läge och att vi dessutom kan ta ett första spadtag samma år som SKB fyller 100 år.

SKB utsåg Wingårdh arkitektkontor att arbeta fram det nya kvarteret Basaren. När huset ritades togs hänsyn till Kungsholmens höjdnivåer och omgivande byggnader.

– Det höga och fria läget är platsens främsta kvalitet, säger Gert Wingårdh och avslutar:
– Vi har svarat på detta med ett runt och mjukt hus, som låter ljuset ta sig runt och ge ett spel av solkatter på Hantverkargatan. Byggnaden kommer på så vis att samtala både med Stockholms silhuett och med husen intill.

Fakta om SKBs kvarter Basaren

Antal bostäder: 44 kooperativa hyresrätter
Storlekar: 1–5 rum och kök
Boarea: 32–118 kvm
Inflyttning: Senhösten 2017
Arkitekt: Wingårdh Arkitektkontor AB genom Gert Wingårdh och Anna Söderberg
Entreprenör: BTH Bygg AB
Se vidare www.skb.org/vara-bostader/nyproduktion/basaren/

För vidare information och bilder, vänligen kontakta:

Eva Nordström, VD, Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), tel 08-704 61 46, e-post eva.nordstrom@skb.org
Yvonne E Lilliedahl, kommunikationschef, Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB), tel 08-704 6038, yvonne.lilliedahl@skb.org
Pål Ericksson, Wingårdh arkitektkontor, pal.ericksson@wingardhs.se

Fakta om Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)

SKB är en kooperativ hyresrättsförening med 86 000 medlemmar som bygger och förvaltar bostadsfastigheter i Stockholm. Föreningen grundades 1916 och firar 100-årsjubileum under 2016. Med sina 7 765 lägenheter är föreningen den största privata hyresrättsaktören på Stockholmsmarknaden. Kooperativ hyresrätt innebär i korthet att medlemmarna gemensamt äger samtliga lägenheter, som sedan hyrs ut till föreningens medlemmar. Föreningen är öppen för alla och lägenheterna förmedlas efter turordningsprincipen. För mer information besök www.skb.org