SKBs Plusgiro-konton stängs 15 mars, vi byter till Bankgirot.

För drygt ett år sedan anslöt vi SKB till Bankgirot för att hantera in- och utbetalningar. Tanken var att på sikt ersätta Plusgirot men att båda betalsystemen skulle vara tillgängliga under en övergångsperiod.

Det är nu bara ett fåtal transaktioner som sker via plusgiro-kontona vilket gör att de stängs ned 15 mars. Vi går från och med detta datum helt över till Bankgirot. OCR-nummer avseende plusgirot gäller även för bankgirot.

Är du medlem och betalar via autogiro, behöver du inte tänka på detta då betalningen redan går via Bankgirot.

Kontakta gärna Servicecenter om du har frågor tel 08-704 60 00, mejl skb@skb.org

Medlemmar har informerats om detta vid flera tillfällen via bland annat skb.org, medlemsutskick och Vi i SKB