Till nyhetsarkivet

Ordinarie föreningsstämma 29 maj

SKB kallar till ordinarie föreningsstämma tisdag den 29 maj 2018, kl 18.00.
Plats: City Conference Centre, Drottninggatan 71B (Pelarsalen)
Kallelse skickas till fullmäktige, hyresutskott, revisorer och valberedning.
Läs mer